Η αρχειοθέτηση ως υπηρεσία (Archive as a Service)

Υπάρχει μια σειρά διαδικασιών που μπορούν να ολοκληρωθούν εξαιρετικά μέσω των υπηρεσιών αποθήκευσης στο cloud. Παρέχονται στους χρήστες προσιτές υπηρεσίες, είτε αυτοί βρίσκονται στο ξεκίνημα μιας τέτοιας διεργασίας, είτε ακόμα επεκτείνουν μια υπάρχουσα σχετική εγκατάσταση. Οι προσφερόμενες μάλιστα υπηρεσίες παραμένουν ιδιαίτερα αξιόπιστες και ουσιαστικά απείρως επεκτάσιμες, ενώ κάτι που αποτελεί παράγοντα αποφασιστικής σημασίας, είναι  πως καταφέρνουν να συνενώσουν να βοηθήσουν αποτελεσματικά στη συνεργασία των διαφορετικών τμημάτων εντός της επιχείρησης.

Τη στιγμή που αρκετές επιχειρήσεις ασθμαίνουν στην προσπάθεια να ξεπεράσουν τους περιορισμούς στην αρμονική και εύρυθμη ροή της πληροφορίας, οι cloud υπηρεσίες, είναι πιθανό να αποτελέσουν ένα ευεργετικό εργαλείο ακόμα και υπολογίζοντας αποκλειστικά και μόνο τη συγκεκριμένη τους δυνατότητα. Η αρχειοθέτηση ως υπηρεσία προσφέρει επιπρόσθετη λειτουργικότητα που ουσιαστικά καταργεί την ανάγκη για την ύπαρξη χώρων αρχειοθέτησης εγγράφων και δεδομένων, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς η επιχείρηση μεγαλώνει.

Κάθε επιχείρηση σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό πρέπει να παραμένει ευθυγραμμισμένη με προκαθορισμένους κανόνες και απαιτείται η σταθερή συμμόρφωση κάθε διεργασίας της, ώστε να επιδεικνύεται απόλυτη συμμόρφωση με τους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία. Αν για παράδειγμα διαθέτετε μια μικρή επιχείρηση, τότε για να ξεκινήσετε θα πρέπει να διατηρείτε βιβλία και αρχεία για τα φορολογικά σας. Αν η επιχείρησή σας έχει υπαλλήλους, διαφορετικά τμήματα και υποκαταστήματα, τότε εκτός των λογιστικών υπεισέρχονται ζητήματα ασφάλειας, προστασίας των καταναλωτών, ιατρικού απορρήτου για το προσωπικό και τόσες ακόμα σημαντικές παράμετροι συμμόρφωσης ανάλογα με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε.

Το να επιχειρήσει κανείς να εξασφαλίσει πως κάθε τμήμα της επιχείρησης συμμορφώνεται με όλους τους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία είναι από μόνο του μια μεγάλη πρόκληση. Το να προσπαθήσετε να ελέγχετε διαρκώς αν κάθε τμήμα έχει εκπληρώσει τα σχετικά καθήκοντά του και παραμένει ευθυγραμμισμένο με τους κανονισμούς, μπορεί να αποβεί μια ακόμα δυσκολότερη πρόκληση.

Το πρώτο πράγμα που εκπληρώνει η αρχειοθέτηση ως υπηρεσία είναι να συνενώσει αυτές -τις κατά τα άλλα απομονωμένες- απαιτητές ενέργειες, ώστε να διατηρήσει όλο το ιστορικό των δεδομένων και κάθε πληροφορία για τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς. Επιπρόσθετα, το γεγονός πως τα δεδομένα αποθηκεύονται στο cloud, δεν εγγυάται μονάχα την ασφάλειά τους, αλλά ταυτόχρονα η υπηρεσία της αρχειοθέτησης μπορεί να αποτρέψει την αλλοίωση ή την καταστροφή τους είτε από ατύχημα, είτε από σχεδιασμό ή/και δόλο.

Συνδυάζοντας την αρχειοθέτηση ως υπηρεσία στο cloud με τις υπηρεσίες εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας, επεκτείνετε την προστασία των δεδομένων σας και είστε έτοιμοι να τα ανακτήσετε ακόμα και στο πιο δύσκολο σενάριο.

Τα ιδιωτικά συστήματα αρχειοθέτησης μπορεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο να γίνουν εξαιρετικά δαπανηρά. Απαιτούν διαρκώς όλο και μεγαλύτερη χωρητικότητα καθώς τα δεδομένα πολλαπλασιάζονται και οι κανονισμοί γίνονται συνεχώς περισσότερο απαιτητικοί. Η υπηρεσία της αρχειοθέτησης στο cloud σας βοηθά να αποφύγετε την ανάγκη για άμεσες και υπέρογκες δαπάνες. Σας προσφέρει την απαιτούμενη κάθε φορά χωρητικότητα με συγκριτικά μειωμένες μηνιαίες χρεώσεις και σας επιτρέπει την ομαλή αναβάθμιση όσο οι ανάγκες σας μεγαλώνουν.

Αυτό που είναι επίσης εξαιρετικά σημαντικό είναι πως μπορείτε να αφήσετε τον πάροχο της υπηρεσίας να διασφαλίσει πως όλα τα συστήματα που αφορούν τα δεδομένα σας είναι ενημερωμένα στην εντέλεια, ενώ δεν σας απασχολεί παράλληλα και η συντήρησή τους. Αν σκεφτεί κανείς πως η αρχειοθέτηση μπορεί να διαρκέσει για δεκαετίες, το να καταφέρετε να αποφύγετε τις ανησυχίες για την κατάσταση του hardware σε βάθος χρόνου, αποτελεί έναν καθησυχαστικό παράγοντα.

Η αρχειοθέτηση προφανώς γίνεται με τρόπο, ώστε κάθε δεδομένο να μπορεί να ανακτηθεί άμεσα, εφόσον κάτι τέτοιο απαιτηθεί. Από την άλλη όμως, δεν πρέπει να αρχειοθετείτε πάντα το σύνολο των δεδομένων, ή δεν πρέπει αυτό να παραμένει αρχειοθετημένο πέραν κάποιου συγκεκριμένου χρονικού ορίου. Η υπηρεσία της αρχειοθέτησης στο cloud, σας επιτρέπει να καθορίσετε την πολιτική σας σε σχέση με το για πόσο χρονικό διάστημα θα αρχειοθετούνται συγκεκριμένοι τύποι αρχείων και δεδομένων, καθώς και πότε και ποιοί από αυτούς θα διαγράφονται.

Η αρχειοθέτηση ως υπηρεσία μπορεί να αποτελεί τον τελικό προορισμό για τα δεδομένα σας, όμως παράλληλα μπορεί να εγγυηθεί πως θα καταφέρετε να κάνετε την επιχείρησή σας περισσότερο ενιαία, αποτελεσματική και αποδοτική.

 

Ανακαλύψτε τις καταλληλότερες web hosting υπηρεσίες που θα εξυπηρετήσουν ιδανικά τις ανάγκες σας μέσα από τα ολοκληρωμένα πακέτα της IpHost.

Περιηγηθείτε στις υπηρεσίες μας και επιλέξτε ανάμεσα σε shared web hosting ή dedicated server, ανάλογα με τις ανάγκες της ιστοσελίδας και της επιχείρησης σας.

Please wait loading