Yammer-Χρήσιμο social εργαλείο συνεργασίας

Yammer-Χρήσιμο social εργαλείο συνεργασίας

Η δημοτικότητα των εργαλείων social συνεργασίας, γνωρίζει ιδιαίτερα μεγάλη άνθηση σε αρκετές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με πρόσφατη σχετική έρευνα που διεξήχθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 50% των μεγάλων οργανισμών θα διαθέτουν εσωτερικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέχρι το τέλος του 2016 και το 30% από αυτά τα δίκτυα θα θεωρούνται τόσο απαραίτητα και σημαντικά, όσο σήμερα αξιολογούμε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το τηλέφωνο.

Έχοντας τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης κατά νου, η ερώτηση που προκύπτει είναι πως θα καταφέρουν οι ηγέτες αυτών των επιχειρήσεων να καθιερώσουν την υιοθέτηση και την προσαρμογή σε αυτά τα σύγχρονα εργαλεία, αλλά και πως θα πετύχουν να μετρήσουν την αποτελεσματικότητά τους.

Πολλές επιχειρήσεις που επιλέγουν να υιοθετήσουν τα social εργαλεία συνεργασίας, ώστε να ενεργοποιήσουν την αποτελεσματική επικοινωνία και αλληλεπίδραση εντός της εταιρίας, δεν χρειάζεται να επενδύσουν ιδιαίτερο χρόνο στην αναζήτηση του κατάλληλου εργαλείου, αφού το Yammer αποτελεί μια δημοφιλή και αξιόπιστη επιλογή. Το Yammer ιδρύθηκε το 2008 και ανήκει πλέον στην Microsoft. Η συγκεκριμένη δωρεάν υπηρεσία των κοινωνικών δικτύων για τις επιχειρήσεις, προωθεί την ενδοεταιρική ομαδική εργασία, την επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες, την αλληλεπίδραση και την συνεργασία προκειμένου να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας.

Αν εξετάζετε την ενσωμάτωση του Yammer στην επιχείρησή σας, υπάρχει μια σειρά από παράγοντες που θα πρέπει να αναλύσετε πριν την εγκατάστασή του. Στο παρακάτω κείμενο διερευνούμε τους παράγοντες αυτούς και εξηγούμε την κρισιμότητά τους για την επιτυχή υλοποίηση του project.

Καταρτίστε περιπτώσεις και σενάρια χρήσης

Πριν επιθεωρήσετε οποιαδήποτε πλατφόρμα social συνεργασίας, πρέπει να καταρτίσετε περιπτώσεις και σενάρια χρήσης για αυτήν. Ξεκινήστε το brainstorming με τους συνεργάτες σας και καταγράψτε απλά, αλλά υψηλών επιπτώσεων για την επιχείρησή σας προβλημάτων, τα οποία μπορούν να θεωρηθούν ως ευκαιρία, αφού είναι δυνατόν να επιλυθούν με την ενσωμάτωση μιας υπηρεσίας όπως το Yammer. Επιπρόσθετα βάλτε στην εξίσωση και τους μετόχους και τη διοίκηση της επιχείρησης, προκειμένου να γίνει αντιληπτό πως αυτά τα σενάρια που καταρτίζετε μπορεί να βοηθήσουν τις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες. Διασφαλίστε πως αυτά τα σενάρια και οι περιπτώσεις χρήσης είναι καλά δομημένες, στιβαρές και ταυτόχρονα διαπιστώστε μετά από σχολαστική διερεύνηση, ποιες από αυτές διατηρούν τη μεγαλύτερη αξία σε σχέση με την εκπλήρωση των εταιρικών στόχων.

Αξιολογήστε την social κουλτούρα εντός της επιχείρησης

Δυστυχώς δεν είναι όλες οι επιχειρήσεις έτοιμες να συνεργαστούν χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο social εργαλείο. Αναζητήστε feedback από τα μέλη του προσωπικού, τα οποία έχουν φυσιολογικούς φόβους, ανησυχίες ή ενστάσεις στο ενδεχόμενο να απαιτηθεί να εργαστούν χρησιμοποιώντας μια social πλατφόρμα συνεργασίας. Αυτό το κομμάτι των υπαλλήλων θα συνεισφέρει στο να αντιληφθείτε αν υπάρχουν πιθανότητες για προβλήματα με το νέο καθεστώς, καθώς και να αξιολογήσετε το ενδεχόμενο, να επηρεαστεί αρνητικά η ενσωμάτωση του Yammer στην επιχείρησή σας, εξαιτίας του γεγονότος πως ένα σημαντικό κομμάτι του προσωπικού έχει αρνητική προδιάθεση στην υιοθέτηση του καινούργιου εργαλείου.

Εξασφαλίστε πως το Yammer ταιριάζει με το τρέχον «οικοσύστημα» της επιχείρησής σας

Οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να είναι αποτελεσματικές και παραγωγικές στην εκπλήρωση των καθημερινών τους διεργασιών, είναι αυτές που έχουν ενσωματώσει τεχνολογία που δουλεύει απρόσκοπτα, εύρυθμα, χωρίς αγκυλώσεις και ασυμβατότητες. Για να αποφύγετε ενδεχόμενες τεχνολογικές συγκρούσεις, είναι απαραίτητο να συσκεφθείτε με το ΙΤ τμήμα και να εξασφαλίσετε πως δεν θα δημιουργούνται προβλήματα, επικαλύψεις ή/και ασυμβατότητες με τα υπόλοιπα συστήματα που λειτουργούν εντός της επιχείρησης, όπως το email ή/και το CRM. Αν τα εργαλεία που ήδη διαθέτετε, καλύπτουν την απαιτούμενη λειτουργικότητα, δεν υπάρχει λόγος να δαπανήσετε επιπλέον χρήματα και προσπάθεια.

Επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση

Το Yammer παρέχεται τόσο σε δωρεάν όσο και σε πληρωμένη έκδοση. Επιθεωρήστε τη συμφωνία αδειών που έχετε συνάψει με τη Microsoft και διερευνήστε αν η επιχείρησή σας μπορεί να δαπανήσει τα απαραίτητα χρήματα για την εταιρική έκδοση του Yammer. Επιλέγοντας τη δωρεάν έκδοση θα έχετε λιγότερο διαχειριστικό έλεγχο στην υπηρεσία, κάτι που μπορεί να κάνει τα πράγματα αρκετά δυσκολότερα στη διαχείριση του εργασιακού δυναμικού.

Αναθέστε τον έλεγχο στον κατάλληλο άνθρωπο

Επιλέξτε τον προϊστάμενο της κοινότητας του Yammer και καταρτίστε την αντίστοιχη στρατηγική, ώστε να μπορείτε να παρέχετε άριστη υποστήριξη τόσο στους υπαλλήλους όσο και στα στελέχη της επιχείρησης με τον πλέον απρόσκοπτο τρόπο. Ο διαχειριστής είναι απαραίτητος για την εταιρική προσαρμογή του Yammer και θα πρέπει να γνωρίζει σε βάθος την πλατφόρμα και τη λειτουργικότητά της, να έχει τη δυνατότητα να απαντά σε ερωτήσεις, να ενθαρρύνει την υιοθέτησή της και να καλλιεργεί τη χρήση της από το προσωπικό καθώς και να αποτελεί συνολικά τον συνδετικό κρίκο που θα εξασφαλίζει την εύρυθμη ενσωμάτωση.

Ανακαλύψτε τις καταλληλότερες web hosting υπηρεσίες που θα εξυπηρετήσουν ιδανικά τις ανάγκες σας μέσα από τα ολοκληρωμένα πακέτα της IpHost.

Περιηγηθείτε στις υπηρεσίες μας και επιλέξτε ανάμεσα σε shared web hosting ή dedicated server, ανάλογα με τις ανάγκες της ιστοσελίδας και της επιχείρησης σας.

Please wait loading