.ελ: Νέα κατάληξη domain γραμμένη στα Ελληνικά

.ελ: Νέα κατάληξη domain γραμμένη στα Ελληνικά

Πριν από λίγο καιρό η Ελλάδα απέκτησε μία ακόμη κατάληξη domain εκτός από την .gr, την κατάληξη .ελ. Έπειτα από απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η κατάληξη .ελ (κι όμως, με Ελληνικούς χαρακτήρες!) τέθηκε σε εφαρμογή στις 10 Ιουλίου 2018 και πλήθος νέων domains έγιναν διαθέσιμα σε όλους.

Η διάθεση των .ελ domains πραγματοποιείται σε 2 φάσεις.

1η Φάση κατάληξης .ελ: 3 μήνες περιορισμένης διάθεσης

Από τις 10 Ιουλίου 2018 και για διάρκεια 3 μηνών, όσα domains είναι ήδη κατοχυρωμένα σε .gr δεν είναι ελεύθερα προς κατοχύρωση domain από όλους αλλά μόνο από τους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων .gr domains καθώς και μόνο μέσω του αντίστοιχου καταχωρητή.

Το ίδιο ισχύει και για τα ομόγραφά τους. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν, για παράδειγμα, το domain ite.gr είναι ήδη κατοχυρωμένο από τον ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ μέσω του καταχωρητή IpHost, τότε, για το πρώτο τρίμηνο διαθεσιμότητας των καταλήξεων .ελ, το domain ite.ελ θα μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο από τον ίδιο ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ και μόνο μέσω του καταχωρητή IpHost.

Επιπρόσθετα, θα μπορεί να κατοχυρώσει και το ιτε.ελ το οποίο είναι ομόγραφο του ite (μάθετε περισσότερα για τα ομόγραφα)

Εξαίρεση στον συγκεκριμένο κανόνα αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

Κατάληξη .ελ: – Περίπτωση 1η : Διαφορετικοί ιδιοκτήτες ομογράφων domains

Στην Ελλάδα ο κανονισμός κατοχύρωσης domain ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης ενός .gr domain είναι ο μόνος που μπορεί να κατοχυρώσει/ενεργοποιήσει κάθε ομόγραφο  (είτε με Λατινικούς είτε με Ελληνικούς χαρακτήρες) του domain ή των domains που έχει ήδη στην κατοχή του.

Αυτό, ωστόσο, δεν ίσχυε πάντοτε, συνεπώς, ενδέχεται ομόγραφα domains να ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες.

Στο παραπάνω αναφερόμενο παράδειγμα, εάν το ιτε.gr ανήκει σε διαφορετικό ιδιοκτήτη και όχι στον ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ, τότε κανένας από τους δύο δεν μπορεί να κατοχυρώσει το ite.ελ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.

Άρα θα πρέπει να περιμένουν να περάσουν οι τρεις μήνες προκειμένου να κατοχυρώσει την κατάληξη .ελ και το ite.ελ όποιος προλάβει.

Κατάληξη .ελ: Περίπτωση 2η : Διαφορετικοί ιδιοκτήτες .gr domains δευτέρου και τρίτου επιπέδου (τρίτο επίπεδο = .com.gr , .net.gr, .org.gr, .edu.gr)

Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης του .gr έχει προτεραιότητα στην κατοχύρωση του ίδιου domain ή ομογράφου του με κατάληξη .ελ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.

Για παράδειγμα, εάν το domain ite.gr είναι κατοχυρωμένο από τον ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ και το ite.com.gr είναι κατοχυρωμένο από κάποιον άλλον ιδιοκτήτη, τότε ο ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ είναι αυτός που θα μπορεί να κατοχυρώσει το ite.ελ ή/και το ομόγραφό του ιτε.ελ.

Περίπτωση 3η : Κατοχυρωμένο .gr domain τρίτου επιπέδου (τρίτο επίπεδο = .com.gr , .net.gr, .org.gr, .edu.gr) ενώ το αντίστοιχο .gr domain είναι ελεύθερο προς κατοχύρωση

Στην περίπτωση αυτή, το αντίστοιχο .ελ domain μπορεί να κατοχυρωθεί από τον πρώτο ιδιοκτήτη του ίδιου domain τρίτου επιπέδου που θα προλάβει να πραγματοποιήσει κατοχύρωση.

Για παράδειγμα, εάν το domain ite.com.gr είναι κατοχυρωμένο από τον ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ και το ite.net.gr είναι κατοχυρωμένο από κάποιον άλλον ιδιοκτήτη, τότε οποιοσδήποτε από τους δύο πραγματοποιήσει πρώτος αίτημα κατοχύρωσης θα μπορεί να κατοχυρώσει το ite.ελ ή/και το ομόγραφό του ιτε.ελ.

Περίπτωση 4η : Τα αντίστοιχα .gr domains δεύτερου ή τρίτου επιπέδου δεν είναι κατοχυρωμένα

Στην περίπτωση αυτή, το αντίστοιχο domain είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς να ισχύει κάποιος περιορισμός για την κατάληξη .ελ.

 

Κατάληξη .ελ – 2η Φάση: Ελεύθερη διάθεση

Μετά την πάροδο του αρχικού τριμήνου, κάθε .ελ domain που δεν έχει κατοχυρωθεί θα είναι ελεύθερο προς κατοχύρωση από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς περιορισμό, όπως ακριβώς συμβαίνει και με κάθε άλλη κατάληξη.

 

Συμπέρασμα

Μια νέα κατάληξη, λοιπόν, είναι εδώ και προσφέρει αρκετό χρόνο στους ιδιοκτήτες των ήδη υπαρχόντων .gr domains να προστατέψουν το όνομα που έχουν επιλέξει να κατοχυρώσουν.

Τα .ελ domains δίνουν τη δυνατότητα σε όλους να κατοχυρώσουν την Ελληνική τους παρουσία στο διαδίκτυο με μία επιπλέον κατάληξη γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα!

 

Αφού επιλέξετε το κατάλληλο domain για την επιχείρηση σας, περιηγηθείτε στις website hosting υπηρεσίες μας ανάμεσα σε shared web hosting υπηρεσίες, chould hosting & dedicated server για να βρείτε αυτό που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες σας.

 

 

Please wait loading