Επιλέγοντας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού cloud

Επιλέγοντας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού cloud

Οι λειτουργικές διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού cloud είναι ουσιαστικά πολύ μικρές. Αμφότερες προσφέρουν στους χρήστες τη δυνατότητα να εκκινήσουν virtual servers (μάθετε περισσότερα για τα virtual machine) μέσα σε ελάχιστα λεπτά, αμφότερες οι διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού cloud είναι εκ φύσεως επεκτάσιμες και μπορούν να ελέγχονται, να διαχειρίζονται, να υλοποιούνται και να αυτοματοποιούνται μέσω ενός API.

Εξετάζοντας όμως τα πράγματα υπό το πρίσμα μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού, οι διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού cloud σε ότι αφορά το κόστος, τη συμμόρφωση και την πολυπλοκότητα είναι αρκετές.

Για το λόγο αυτό κάθε επιχείρηση πρέπει να εξετάσει ενδελεχώς τις ανάγκες της πριν καταλήξει στην απόφαση επιλογής σε σχέση με το ποιου τύπου πλατφόρμα είναι η καλύτερη.

Όταν μια επιχείρηση εξετάζει τις διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού cloud για τη μεταφορά στο cloud, είναι απαραίτητο να αξιολογήσει αυτές τις δυο λειτουργικά παρόμοιες τεχνολογίες και να κάνει το ίδιο για την καταλληλότητά τους σε σχέση με τις ανάγκες της.

Πρέπει να εξετάσει συγκεκριμένες εφαρμογές και διεργασίες που θα μεταφέρει σε μια υποδομή που θα βασίζεται στο cloud, να συνυπολογίσει τους παράγοντες της ασφάλειας, της συμμόρφωσης, του κόστους και της επεκτασιμότητας, πριν αποφασίσει ποια από τις δυο επιλογές ευθυγραμμίζεται καλύτερα με τις ανάγκες και την επιχειρηματική της στρατηγική.

 

Διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού cloud: Ασφάλεια

Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο μια δημόσια cloud πλατφόρμα να είναι λιγότερο ασφαλής από μια ιδιωτική. Μια καλά κατασκευασμένη δημόσια cloud πλατφόρμα ενέχει λίγο-πολύ τους ίδιους κινδύνους ασφαλείας με μια ιδιωτική.

Το πραγματικό ρίσκο και ο κίνδυνος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Τόσο οι δημόσιες όσο και οι ιδιωτικές cloud πλατφόρμες είναι πιθανότατα ασφαλέστερες από οποιαδήποτε πλατφόρμα η επιχείρηση μπορεί να υλοποιήσει in-house.

Παρόλα αυτά ορισμένες επιχειρήσεις προτιμούν να διατηρούν τα ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες, εντός συστημάτων για τα οποία διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο.

Οι ιδιωτικές cloud πλατφόρμες είναι η ιδανική επιλογή για τις επιχειρήσεις που θέλουν να διασφαλίσουν με τον πλέον απόλυτο τρόπο πως κανένας άλλος οργανισμός δεν θα έχει πρόσβαση στις φυσικές υποδομές στις οποίες φιλοξενούνται και διαχειρίζονται τα ευαίσθητα αυτά δεδομένα.

Αν και είναι σίγουρα δυνατό να επιτευχθεί συμμόρφωση με μια μεγάλη γκάμα κανονιστικών πλαισίων σε μια δημόσια cloud πλατφόρμα, είναι συχνά ευκολότερο να φτάσει κανείς σε αυτή τη συμμόρφωση αν μια επιχείρηση μπορεί να εγγυηθεί πως οι υποδομές δεν είναι κοινόχρηστες.

 

Επεκτασιμότητα

Ένα πλεονέκτημα κλειδί για το δημόσιο cloud είναι η πρακτικά απεριόριστη επεκτασιμότητα.

Στο επίπεδο του ψηφιακού περιβάλλοντος, αμφότερες οι πλατφόρμες έχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης virtual servers με πολύ γρήγορο τρόπο που μάλιστα ευθυγραμμίζεται με κάθε απαίτηση.

Αντίθετα οι ιδιωτικές cloud πλατφόρμες περιορίζονται από το hardware που η κάθε επιχείρηση έχει διαθέσιμο για το σκοπό αυτό.

Επιπρόσθετα η πρόσθεση νέων πόρων για την επέκταση των ιδιωτικών cloud είναι τις περισσότερες φορές αρκετά πιο χρονοβόρος σε σύγκριση με τις δημόσιες πλατφόρμες.

Σε γενικές γραμμές αν απαιτείται η μέγιστη ευελιξία, οι δημόσιες πλατφόρμες ίσως αποτελούν την καλύτερη επιλογή.

 

Απόδοση

Το ιδιωτικό cloud προσφέρει το σύνολο των πόρων της πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων IO, επεξεργαστικής ισχύος, μνήμης και αποθηκευτικών χώρων στη διάθεση μιας και μόνο επιχείρησης.

Αυτό κάνει τις συγκεκριμένες πλατφόρμες την ιδανική επιλογή για εφαρμογές (όπως οικονομικές, επιστημονικές και αυτές που αφορούν big data) που απαιτούν τα μικρότερα δυνατά latencies.

 

Ανακαλύψτε επίσης χρήσιμες πληροφορίες για τους dedicated servers και γιατί μπορεί να είναι η κατάλληλη λύση για την επιχείρηση σας.

Και, φυσικά, είμαστε διαθέσιμοι για οποιαδήποτε βελτίωση ή προσθήκη έχετε να μας προτείνετε. Μπορείτε να κάνετε submit για feature request από την φόρμα επικοινωνίας.

Please wait loading