.ευ – Η Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα τώρα και στα Ελληνικά

 

Σύμφωνα με την EURid, η κατάληξη .ευ (με Ελληνικούς χαρακτήρες) τέθηκε σε διάθεση στις 14 Νοεμβρίου 2019 και πλήθος νέων domains έγιναν διαθέσιμα προς όλους! Η διάθεση των .ευ domains πραγματοποιείται άμεσα και χωρίς περιορισμούς.

.ευ & .eu – Τι αλλάζει

Μέχρι σήμερα, οι ενδιαφερόμενοι είχαν τη δυνατότητα να κατοχυρώσουν ένα .eu domain χρησιμοποιώντας είτε λατινικούς είτε ελληνικούς χαρακτήρες στο όνομα του domain που πληκτρολογούσαν. Ωστόσο, αυτό πλέον παύει να υφίσταται. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κατοχυρώσει:

Α. .eu domains χρησιμοποιώντας λατινικούς χαρακτήρες ή/και αριθμούς και μόνο τη μεσαία παύλα ως ειδικό χαρακτήρα
Β. .ευ domains χρησιμοποιώντας ελληνικούς χαρακτήρες, ή/και αριθμούς και μόνο τη μεσαία παύλα ως ειδικό χαρακτήρα

Όσα .eu domains περιλαμβάνουν ελληνικούς χαρακτήρες και είναι ήδη κατοχυρωμένα και ενεργά, αντιγράφονται αυτόματα στην κατάληξη .ευ και παραμένουν ενεργά για χρονικό διάστημα 3 ετών (μέχρι 14 Νοεμβρίου 2022). Με την πάροδο του συγκεκριμένου διαστήματος τα .eu domains με ελληνικούς χαρακτήρες θα διαγραφούν και θα παραμείνουν ως ενεργά μόνο τα αντίστοιχα .ευ domains. Οι ιδιοκτήτες των .eu domains με ελληνικούς χαρακτήρες έχουν ήδη ενημερωθεί από τη EURid ενώ θα ενημερωθούν και από τους Καταχωρητές τους.

 

Μη χάσετε την ευκαιρία να κατοχυρώσετε την Ευρωπαϊκή σας ταυτότητα στο διαδίκτυο τώρα και στην ελληνική γλώσσα με το .ευ domain σας!

Κατοχυρώστε τα .ευ domains σας!
Please wait loading