Η νέα κατάληξη .ελ είναι πραγματικότητα

 

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η κατάληξη .ελ (με Ελληνικούς χαρακτήρες) τέθηκε σε διάθεση στις 10 Ιουλίου 2018 στις 11:00 πμ (08:00 UTC) και πλήθος νέων domains έγιναν διαθέσιμα σε όλους. Ταυτόχρονα όμως, δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες που έχουν ήδη κατοχυρώσει .gr domains να προστατέψουν τα domains τους ενεργοποιώντας τα ίδια ακριβώς domains και τα ομόγραφά τους στην νέα κατάληξη .ελ, εφόσον το επιθυμούν.

Η διάθεση των .ελ domains αρχικά πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις, όπως περιγράφονται παρακάτω.

1η Φάση: 3 μήνες περιορισμένης διάθεσης

Από τις 10 Ιουλίου 2018 και για διάρκεια 3 μηνών, όσα domains είναι ήδη κατοχυρωμένα σε .gr δεν θα είναι ελεύθερα προς κατοχύρωση από όλους αλλά μόνο από τους ιδιοκτήτες των αντιστοίχων .gr domains καθώς και μόνο μέσω του αντίστοιχου καταχωρητή. Το ίδιο ισχύει και για τα ομόγραφά τους με Ελληνικούς χαρακτήρες.
Παράδειγμα: το domain ite.gr είναι ήδη κατοχυρωμένο από τον ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ μέσω του καταχωρητή IpHost, τότε, για το πρώτο τρίμηνο διαθεσιμότητας των .ελ domains, το domain ite.ελ θα μπορεί να κατοχυρωθεί μόνο από τον ίδιο ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ και μόνο μέσω του καταχωρητή IpHost. Επιπρόσθετα, θα μπορεί να κατοχυρώσει και το ιτε.ελ το οποίο είναι ομόγραφο του ite (περισσότερα για τα ομόγραφα μπορείτε να βρείτε σε αυτήν την διεύθυνση)
Εξαίρεση στον συγκεκριμένο κανόνα αποτελούν οι παρακάτω περιπτώσεις:

Περίπτωση 1η : Διαφορετικοί ιδιοκτήτες ομογράφων domains
Στην Ελλάδα ο κανονισμός κατοχύρωσης domain ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης ενός .gr domain είναι ο μόνος που μπορεί να κατοχυρώσει/ενεργοποιήσει κάθε ομόγραφο (είτε με Λατινικούς είτε με Ελληνικούς χαρακτήρες) του domain ή των domains που έχει ήδη στην κατοχή του. Αυτό, ωστόσο, δεν ίσχυε πάντοτε συνεπώς ενδέχεται ομόγραφα domains να ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Στο παραπάνω αναφερόμενο παράδειγμα, εάν το ιτε.gr ανήκει σε διαφορετικό ιδιοκτήτη και όχι στον ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ, τότε κανένας από τους δύο δεν μπορεί να κατοχυρώσει το ite.ελ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου. Άρα θα πρέπει να περιμένουν να περάσουν οι τρεις μήνες προκειμένου να το κατοχυρώσει όποιος προλάβει.

Περίπτωση 2η : Διαφορετικοί ιδιοκτήτες .gr domains δευτέρου και τρίτου επιπέδου (τρίτο επίπεδο = .com.gr , .net.gr, .org.gr, .edu.gr)
Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης του .gr έχει προτεραιότητα στην κατοχύρωση του ίδιου domain ή ομογράφου του με κατάληξη .ελ κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου.
Παράδειγμα, εάν το domain ite.gr είναι κατοχυρωμένο από τον ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ και το ite.com.gr είναι κατοχυρωμένο από κάποιον άλλον ιδιοκτήτη, τότε ο ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ είναι αυτός που θα μπορεί να κατοχυρώσει το ite.ελ ή/και το ομόγραφό του ιτε.ελ.

Περίπτωση 3η : Κατοχυρωμένο .gr domain τρίτου επιπέδου (τρίτο επίπεδο = .com.gr , .net.gr, .org.gr, .edu.gr) ενώ το αντίστοιχο .gr domain είναι ελεύθερο προς κατοχύρωση
Στην περίπτωση αυτή, το ίδιο .ελ domain μπορεί να κατοχυρωθεί από τον πρώτο ιδιοκτήτη του ίδιου domain τρίτου επιπέδου που θα προλάβει να πραγματοποιήσει κατοχύρωση.
Παράδειγμα, εάν το domain ite.com.gr είναι κατοχυρωμένο από τον ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ και το ite.net.gr είναι κατοχυρωμένο από τον ιδιοκτήτη ΌνομαΑ ΕπώνυμοΑ, τότε οποιοσδήποτε από τους δύο πραγματοποιήσει πρώτος αίτημα κατοχύρωσης θα καταφέρει να κατοχυρώσει το ite.ελ ή/και το ομόγραφό του ιτε.ελ.

Περίπτωση 4η : Τα αντίστοιχα .gr domains δεύτερου ή τρίτου επιπέδου δεν είναι κατοχυρωμένα.
Στην περίπτωση αυτή, το αντίστοιχο domain είναι διαθέσιμο προς κατοχύρωση από οποιονδήποτε τρίτο, όπως ισχύει αυτή τη στιγμή και για τα .gr.

2η Φάση: Ελεύθερη διάθεση

Μετά την πάροδο του αρχικού τριμήνου, κάθε .ελ domain που δεν έχει κατοχυρωθεί τέθηκε ελεύθερο προς κατοχύρωση από οποιονδήποτε τρίτο χωρίς περιορισμό, όπως ακριβώς συμβαίνει και με κάθε άλλη κατάληξη.

 

Μη χάσετε την ευκαιρία να κατοχυρώσετε την Ελληνική σας παρουσία στο διαδίκτυο με το .ελ domain σας!

Εάν έχετε ήδη το .gr domain σας στην IpHost ως καταχωρητή, μπορείτε να κατοχυρώσετε το .ελ domain σας επιλέγοντας “Register .ελ” που εμφανίζεται δίπλα από κάθε κατοχυρωμένο .gr domain στη λίστα σας!

Στην περίπτωση ομογράφων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για την ενεργοποίηση του .ελ domain.

Κατοχυρώστε τα .ελ domains σας!
Please wait loading