Διαλέγοντας Web Hosting

Το πιο συχνό λάθος μας κατά την αναζήτηση υπηρεσίας web hosting είναι το ότι δεν γνωρίζουμε από την αρχή τι χρειαζόμαστε. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγουμε από τα διαθέσιμα πακέτα αυτό που φαίνεται καλύτερο ακόμα και αν δεν είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε αλλά είναι αυτό που μας πούλησαν. Για παράδειγμα πακέτο με «απεριόριστο δίσκο» που προφανώς δεν υπάρχει!

Για να δούμε τα επίπεδα που μπορούν να αγοραστούν σαν υπηρεσίες από ένα datacenter, με σκοπό να φιλοξενήσουμε το website μας, ο καλύτερος τρόπος είναι να φανταστούμε πώς είναι ένα datacenter και τι μπορούμε να έχουμε από αυτό. Θα ξεκινήσουμε από τις μεγάλες υπηρεσίες και «κόβοντάς» τις θα προχωρήσουμε σε μικρότερες. Έτσι, θα γνωρίσουμε ακριβώς τι είναι κάθε υπηρεσία και τι τελικά χρειαζόμαστε.

Πλήρης Οδηγός Web Hosting

 

“Rack Ηosting”

ser
Το datacenter είναι ένα κτίριο το οποίο έχει τις κατάλληλες συνθήκες κλιματισμού και ρεύματος ώστε να μπορεί να έχει μέσα του servers και γε-νικά εξοπλισμό υπολογιστών, routers, switch, UPS, γεννήτριες κλπ. Σε πρώτο επίπεδο θα μπορούσαμε να αγορά-σουμε ένα ολόκληρο rack οπότε θα μπορούσαμε να βάλουμε μέσα στο rack μας τους router μας,το firewall μας και μετά τους servers και το storage. Κάτι τέτοιο το ονομάζουμε “Rack Hosting” και προ-φανώς το χρειάζονται εταιρίες που έχουν το λιγότερο 20-30 servers.

 

“Colocation Server”


Αν οι ανάγκες μας είναι πολύ μικρότερες, δηλαδή έχουμε έναν ή δυο servers που χρειάζονται να τοποθετηθούν μέσα σε ένα data-center μπορούμε να μισθώ-σουμε κάποιo μικρότερο χώρο μέσα στο rack, συνήθως ένα με δυο U. Σε αυτήν την περίπτωση πηγαίνουμε τους servers μας στο datacenter και τους τοποθετούμε μέσα στο rack που μοιραζόμαστε με άλλες εταιρίες. Αυτό ονομάζεται “Co-location Server”.

 

“Dedication Server ”


Ίσως όμως να μην είναι στα σχέδιά μας να αγοράσουμε δικό μας server και να τον πάμε στο datacenter αλλά να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον server τρίτου, δηλαδή να μας τον μισθώ-σει το datacenter για όσο διάστημα θα το χρησιμοποιήσουμε. Αυτό ονομάζεται “Dedication Server”.

 

“Share Webhosting Server ”


Πολύ ωραία, αυτές είναι οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει ένα datacenter από πλευράς εξοπλισμού. Όμως πολλές φορές, ακόμα και ο ένας server είναι υπερβολικός. Για παράδειγμα, μια εταιρία θέλει να φιλοξενήσει τα emailς και το website της τα οποία χρειάζονται μόλις 1GB χώρο στο δίσκο.Προφανώς, δεν θέλει καν να έχει στο μυαλό της τη συντήρηση ενός Colocation ή Dedication Server που είδαμε παραπάνω. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να μισθώσει ένα μέρος από ένα server. Δηλαδή να μοιράζεται ένα server μαζί με δέκα, πενήντα ή και εκατόν πενήντα άλλες εταιρίες. Αυτό ονομάζεται “Share Web hosting Server ” και είναι το πιο συνηθισμένο webhosting.

 

Virtual Private Server

Το αρνητικό σχετικά με το “Share Web Hosting” είναι ότι δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σαν administrator ή root στο server αλλά περιορίζεστε σαν ένας user με τα ανάλογα δικαιώματα στο server. Αν θέλετε να έχετε πλήρη πρό-σβαση στο server και να μην τον μοιράζεστε με 150 άλλες εταιρίες μπορείτε να έχετε έναν εικονικό server.

Αυτό ονομάζεται “Virtual Server”. Σε αυτήν την περίπτωση δεν έχετε όλο το Server αλλά, με την κατάλληλη τεχνολογία, χρησιμοποιείτε ένα κομμάτι της μνήμης, του δίσκου και της CPU σαν να είναι δικά σας, έχοντας το δικό σας λειτουργικό και πλήρη δικαιώματα σε αυτό.

 

Συμβουλή!
Αυτά είναι τα επίπεδα web hosting τα οποία υπάρχουν. Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία σίγουρα αναγάγεται πάνω σε κάποιο από τα πέντε παραπάνω επίπεδα. Θα θέλαμε να επισημάνουμε την προσοχή σας κατά την αγορά πακέτων “Share Web Hosting” και “Virtual Private Server: καλό θα είναι να μάθετε κάθε φορά ποια είναι η πολιτική που χρησιμοποιείται για το «μοίρασμα» των servers, καθώς το 95% των προβλημάτων συνήθως οφείλεται σε υπερβολικό μοίρασμα ενός server, πχ ένας server που μπορεί να φιλοξενεί 100 “Share Web Hosting” τελικά φιλοξενεί 300!!!Ή ένας server με 24GB μνήμη έχει κοπεί σε 15 “Virtual Private Server ” με 2GB μνήμη ο καθένας !!! Είναι το λεγόμενο «overselling», η πώληση περισσότερων πόρων από ότι πραγματικά υπάρχουν.
Please wait loading