Λειτουργικό Σύστημα: Windows vs Linux για Web Servers

Λειτουργικό Σύστημα: Windows vs Linux για Web Servers

Windows vs Linux server | Τι να προτιμήσω;

Η επιλογή του λειτουργικού συστήματος σε μια υπηρεσία φιλοξενίας, windows vs linux,  πρέπει να καθορίζεται κατά βάση από τις τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες που πρόκειται να λειτουργήσουν στον εκάστοτε Διακομιστή (server).

Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται η τάση της διαισθητικής ή και τυχαίας επιλογής, όπως το φαινόμενο όπου η εξοικείωση με το λειτουργικό σύστημα Windows στους προσωπικούς υπολογιστές (pc) συχνά επηρεάζει την επιλογή μη πεπειραμένων κατόχων servers ή λογαριασμών διαμοιραζόμενης φιλοξενίας (shared web hosting) προς επιλογή Windows Server.

Αυτό, από μόνο του, στην πραγματικότητα προσφέρει από πολύ μικρό πλεονέκτημα σε υπηρεσίες Private Server λόγω του γραφικού περιβάλλοντος των Windows που όμως η διαχείρισή του διαφέρει σημαντικά από το Windows PC, έως κανένα πλεονέκτημα σε υπηρεσίες διαμοιραζόμενης φιλοξενίας όπου η διαχείριση από την πλευρά του κατόχου της υπηρεσίας γίνεται ούτως ή άλλως μόνο μέσω πίνακα ελέγχου και χωρίς απευθείας αλληλεπίδραση με το λειτουργικό σύστημα. Σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος, δεν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή του επισκέπτη μιας ιστοσελίδας με τον Server υπολογιστή που εξυπηρετεί τα αιτήματα, επομένως μια τέτοια συσχέτιση δεν εξυπηρετεί σε κάτι.

Ποιες είναι λοιπόν οι παράμετροι που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν;

Προκειμένου να αποσαφηνίσουμε την αρχική αναφορά του άρθρου σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν οι όποιες ιστοσελίδες και σχετικές υπηρεσίες, θα διευκρινίσουμε αρχικά ότι ο βασικός, εάν όχι μοναδικός καλός, λόγος για να επιλέξει κανείς Windows Server σε ένα ερώτημα windows vs linux, είναι να χρησιμοποιούνται τεχνολογίες της Microsoft στις υπηρεσίες που φιλοξενεί.

Πιο συγκεκριμένα, συνιστούμε Windows όταν έχουν χρησιμοποιηθεί τεχνολογίες όπως ASP ή .NET, βάσεις δεδομένων με MS SQL ή MS ACCESS, για την κατασκευή της ιστοσελίδας και των διαδικτυακών εφαρμογών που πρόκειται να φιλοξενηθούν.

Στις περισσότερο κοινές περιπτώσεις όπου επιλέγονται πιο ανοιχτές τεχνολογίες, όπως PHP, MySQL, CGI, Perl και σε CMS όπως WordPress, OpenCart, κ.α., στην μάχη Windows vs Linux,  η επιλογή στο ερώτημα windows vs linux, είναι ξεκάθαρα Linux.

Στην περίπτωση αυτή μιλάμε φυσικά για το πανίσχυρο ανοιχτό λογισμικό εξυπηρετητών Apache που είναι και ο κινητήρας ενός Linux Server και προσφέρει, μαζί με τον Linux πυρήνα, σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως σταθερότητα, απόδοση, καλή διαχειρισιμότητα και καταγραφές πολλών ειδών κίνησης σε log files εντός του Server, τα οποία logs φυσικά δεν είναι προσβάσιμα από τους απλούς χρήστες και τους επισκέπτες.

Για περιπτώσεις στατικών ιστοσελίδων και τα δύο λειτουργικά συστήματα κρίνονται κατάλληλα προς χρήση.

Ποιες είναι οι διαφορές που βλέπει ο διαχειριστής μιας ιστοσελίδας;

Η βασική διαχείριση των λειτουργιών μιας ιστοσελίδας πέραν του διαχειριστικού του CMS για τροποποίηση του περιεχομένου, γίνεται τα τελευταία χρόνια από τα Control Panels.

Εδώ μπορούμε να πούμε χωρίς δισταγμούς ότι για τους περισσότερους ανθρώπους η πιο ολοκληρωμένη και φιλική στην χρήση επιλογή πίνακα ελέγχου της εποχής μας είναι το cPanel και ακολουθεί το επίσης αξιόλογο και ποιοτικό Plesk.

Το cPanel μπορεί να λειτουργήσει μόνο με την διανομή Red Hat του Linux και λίγες άλλες που βασίζονται στο Red Hat, όπως το CentOS με το οποίο επίσης λειτουργεί άριστα.

Δεν υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιηθεί το cPanel με Windows Server, αλλά η Plesk έχει διαμορφώσει το Panel της με τρόπο που να υποστηρίζει και Windows.

Άλλη επιλογή που αφορά κυρίως κατόχους Virtual Private Servers (μάθετε περισσότερα για τα Virtual Machine) είναι το Virtualmin, η εγκατάσταση του οποίου επίσης απαιτεί Linux Server και κατά προτίμηση CentOS, αλλά μπορεί να λειτoυργήσει σωστά και με Debian ή Ubuntu Server και για περιπτώσεις πολύ ιδιαίτερων αναγκών μπορεί να εγκατασταθεί και σε άλλα Unixlike συστήματα.

Οι πίνακες ελέγχου που διατίθενται για Windows Server γενικά δεν προσφέρουν τις επαγγελματικές δυνατότητες διαχείρισης στο επίπεδο που προσφέρουν οι προαναφερόμενοι πίνακες που λειτουργούν με Linux με αποτέλεσμα η διαχείριση ενός Windows Server να γίνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από το γραφικό περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος.

Αυτός είναι ένας από τους λόγους που σε περιπτώσεις διαμοιραζόμενων φιλοξενιών (Shared Hosting) τα Windows επιλέγονται όλο και λιγότερο.

Θέματα ασφάλειας

Το τελευταίο μεγάλο ζήτημα που προκύπτει από την παρούσα σύγκριση δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από τον βαθμό ασφάλειας που προσφέρει το κάθε λειτουργικό σύστημα για τα δεδομένα που ανταλλάσσονται και αποθηκεύονται στους servers αλλά και για την ασφαλή και απροβλημάτιστη λειτουργία από άποψη αποτροπής κακόβουλων ενεργειών.

Να αποσαφηνίσουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν θα μπορούσε να αναλύσει το τεράστιο θέμα της ασφάλειας καθώς τα προβλήματα αυτά προκύπτουν σε πάρα πολλά εάν όχι όλα τα επίπεδα, από το γεμάτο με botnet διαδίκτυο μέχρι τον υπολογιστή του κάθε επισκέπτη.

Μπορούμε ωστόσο να πούμε ότι παρά την πολυπλοκότητα και το εύρος των διάφορων ειδών επιθέσεων, και τα δύο λειτουργικά συστήματα έχουν αξιόλογους μηχανισμούς προστασίας, με το Linux να είναι ως γνωστών δομημένο με τρόπο λιγότερο ευάλωτο στην ανεπιθύμητη εκμετάλλευση από εξωτερικές απειλές, εν μέρει λόγω της Open Source φύσης του που συνεπάγεται την καλύτερη μελέτη και διόρθωση κενών ασφαλείας.

Υπάρχουν και για τα δύο λειτουργικά συστήματα ισχυρά εργαλεία για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών απειλών σε διαφορετικά επίπεδα.

Είναι ωστόσο, ανεξαρτήτως λειτουργικού, αναγκαίο να αναβαθμίζετε τις τεχνολογίες και τις επεκτάσεις που χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα σας και να τηρείτε τις προτεινόμενες συμβουλές ασφαλείας για να μειωθεί κατά το δυνατόν η πιθανότητα να προκληθούν σημαντικά προβλήματα στις υπηρεσίες που διαθέτετε από συχνά αυτοματοποιημένες κακόβουλες δραστηριότητες λόγω κενών ασφαλείας.

Εν ολίγοις

Συνοψίζοντας, τα δύο λειτουργικά συστήματα servers που συζητήσαμε, είναι αμφότερα πολύ εξελιγμένα και χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι εξυπηρετούν πολύ καλά το σύνθετο πρόβλημα της σταθερής λειτουργίας ενός Web Server.

Εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι εταιρικοί στόχοι για χρήση τεχνολογιών Microsoft, τότε το Windows Server είναι η προφανής επιλογή, αλλά για την πλειοψηφία των περιπτώσεων και για την συντριπτική πλειοψηφία των διαμοιραζόμενων φιλοξενιών το Linux κρίνεται καταλληλότερο και γενικά πιο εύχρηστο για τους λόγους που προαναφέρθηκαν.

Διαβάστε περισσότερα χρήσιμα άρθρα στο blog μας.

Narek Ounanian
Technical Support
IpHost Team

Please wait loading